επικοινωνία
  • Έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία σας;
  • Υπάρχουν παράληψεις;
  • Θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή;
επικοινωνείστε μαζί μας

Λογιστές (2)

Assos - Μπατσίλα Αναστασία

Λογίστρια

Διεύθυνση: Mohriner Alle 18B, 12347 Berlin

Τηλέφωνο: 030 70132993

Ξενίδης Παναγιώτης (Henske Sohn & Cie. GmbH)

Λογιστής

Διεύθυνση: Spener Straße 25 A, 10557 Berlin

Τηλέφωνο: 030 6231553