επικοινωνία
  • Έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία σας;
  • Υπάρχουν παράληψεις;
  • Θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή;
επικοινωνείστε μαζί μας

Κομμωτήρια (5)

Georgina Coiffeur - Πρωτόπαπα Γεωργία

Κομμωτήριο

Διεύθυνση: Kantstraße 58, 10627 Berlin

Τηλέφωνο: 030 3231283

Glam Hairstyling - Ηλιάδου Ευθυμία

Κομμωτήριο

Διεύθυνση: Stresemannstrasse 109, 10963 Berlin

Τηλέφωνο: 030 62735468

Haar Couture - Βλαχοπούλου Τάνια

Κομμωτήριο

Διεύθυνση: Bamberger Str.41, 10779 Berlin

Τηλέφωνο: 030 54499090

Hair & Beauty Vasilis

Κομμωτήριο

Διεύθυνση: Joachim-Friedrich-Str. 45, 10711 Berlin

Τηλέφωνο: 030 8923604

Μαρτίνης Παναγιώτης

Κομμωτής

Διεύθυνση: Ostender Straße 2, 13353 Berlin

Τηλέφωνο: 030 4533316