επικοινωνία
  • Έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία σας;
  • Υπάρχουν παράληψεις;
  • Θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή;
επικοινωνείστε μαζί μας

Διατροφολόγοι - Διαιτολόγοι (2)

Σιακαντάρη Χριστίνα

Διατροφολόγος - Διαιτολόγος

Διεύθυνση: -

Τηλέφωνο: 0152 36872217

Σκούρα Σοφία

Διατροφολόγος - Διαιτολόγος

Διεύθυνση: Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin

Τηλέφωνο: 0157 92343080