επικοινωνία
  • Έχει γίνει κάποιο λάθος στα στοιχεία σας;
  • Υπάρχουν παράληψεις;
  • Θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή;
επικοινωνείστε μαζί μας

Παιδικοί Σταθμοί (3)

Faros

Παιδικός Σταθμός

Διεύθυνση: Kreuzbergstr. 47, 10965 Berlin

Τηλέφωνο: 030 78990740

Filia

Νηπιαγωγείο

Διεύθυνση: Mittelstraße 33, 12167 Berlin

Τηλέφωνο: 030 7911760

Ourania

Νηπιαγωγείο

Διεύθυνση: Holsteinischestrasse 55, 10717 Berlin

Τηλέφωνο: 030 86395453